Kurs konserwatorów żurawi leśych

Celem tego kursu jest uzyskanie kwalifikacji konserwatora.  Jest on uprawniony do przeprowadzania wszystkich czynności konserwacyjno-naprawczych wynikających z instrukcji konserwacji, prowadzenia dziennika konserwacji, reprezentowania pracodawcy w sprawach dotyczących dozoru technicznego. Dzięki temu zaoszczędzają Państwo pieniądze i czas. Dodatkowo mogą Państwo świadczyć usługę przeglądów konserwacyjnych innym firmom – zakładom usług leśnych, firmom transportującym drewno.

Czas trwania szkolenia to sześć dni (obejmujących weekend), ostatniego dnia odbędzie się egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego (teoretyczny i praktyczny). Całość kursu składa się z części teoretycznej (32 h) i praktycznej – zajęcia warsztatowe i praktyczne na placu (10 h). Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez doświadczonych konserwatorów, serwisantów maszyn i operatorów. Ćwiczenia warsztatowe odbywają się w Firmie LASTECH, czego atuty opisane są wyżej. Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji jest oczywiście najważniejszy, ale wiedza profesjonalistów to dodatkowo szansa na uniknięcie awarii maszyny, która jak doskonale Państwo wiedzą potrafi słono kosztować.

Koszt kursu wynosi 2.900 zł/os i obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania całego kursu,
  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • pokrycie kosztów i przeprowadzenie egzaminu przed Komisją Dozoru Technicznego (152 zł).

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź