O FIRMIE

Arbotrek

Arbotrek to instytucja, której trzon aktywności stanowią działania związane z bezpośrednim kształtowaniem przestrzeni przyrodniczej w obszarze zagospodarowania lasów, terenów zieleni, pielęgnacji pojedynczych drzew oraz efektywne przekazywanie wiedzy
i umiejętności ludziom pracujących w tych obszarach na drodze szkoleń i kursów.

Arbotrek to inicjatywa skupiająca ludzi ? pracowników i kooperantów, którzy w reprezentowanych przez siebie profesjach legitymują się kwalifikacjami, doświadczeniem i kompetencjami wykraczającymi dalece ponad przeciętną. Założycielem firmy jest Paweł Oleszkiewicz od lat zajmujący się zawodowo organizacją szkoleń dla pracowników firm leśnych w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, posiadając jednocześnie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie pielęgnacji drzew, zagospodarowaniu terenów zieleni, doradztwie i zarządzaniu.

W przestrzeni zagospodarowania terenów zieleni, w szczególności arborystyce (pielęgnacja pojedynczych drzew głównie z użyciem technik alpinistycznych), działamy zgodnie z uznanymi w Europie standardami profesjonalnej pielęgnacji drzew określonymi przez European Arboricultural Council (EAC) ? Europejską Radę ds. Drzew.  Wszystkie osoby pracujące na drzewach posiadają certyfikat European Tree Worker ? uprawnienia nadawane przez EAC honorowane w większości europejskich krajów, uprawnienia drwala ? operatora pilarki (więcej o EAC – kliknij). Arboryści działający w naszej firmie posiadają wieloletnie doświadczenie, obejmujące m.in. prace pielęgnacyjne w starych zadrzewieniach parkowych, pielęgnacje drzew pomnikowych, wycinki drzew w trudnych warunkach z użyciem technik linowych.

Od kilku lat świadczymy usługi związane ze zbiorem szyszek i pędów dla nadleśnictw w całym kraju a także do celów badawczych współpracując z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

W zakresie kształcenia kadr prywatnych przedsiębiorstw niesiemy ze sobą bagaż ponad pięciu lat doświadczeń w organizacji szkoleń i kursów tematycznie związanych głównie z branżą leśną, zdobytych przez założyciela firmy w Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To do dnia dzisiejszego blisko cztery tysiące przeszkolonych pracowników zakładów usług leśnych i firm gospodarujących zielenią,  strażaków, pracowników PKP, rolników, osób bezrobotnych i przedstawicieli innych profesji. Poza rezultatami wyrażonymi w liczbie przeszkolonych osób to także doświadczenie w zarządzaniu projektami szkoleniowymi o zasięgu ogólnopolskim. Wykładowcami i instruktorami z nami współpracującymi są osoby posiadające wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie, nauczyciele szkół leśnych w tymi uczelni wyższych, specjaliści bhp, pracownicy Lasów Państwowych.

W  każdym obszarze naszej aktywności najważniejszy jest człowiek.

Zapraszamy do współpracy

Paweł Oleszkiewicz
Arbotrek

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź